Idea festiwalu

                                                                                      …  język  jest wartością i trzeba o niego dbać.

                                                                                                                            /Andrzej Markowski/

 Od ponad 20 lat Włoszczowa angażuje się w dbanie o współczesną polszczyznę.
Nauczyciele języka polskiego zachęcają uczniów do działań, dzięki którym mogą się zastanowić nad tym,
jak mówią i piszą w języku ojczystym. Wdrażamy poprawne formy i normy.
Po co? Bo jak napisał sto lat temu Ludwig Wittgenstein: granice mojego języka oznaczają granice mojego świata, a goszczący w naszej szkole w 2016 roku przewodniczący Rady Języka Polskiego prof. dr hab. Andrzej Markowski z ekspresją podkreślił: język jest wartością i trzeba o niego dbać.

Poprzez atrakcyjne wykłady, warsztaty, zadania konkursowe walczymy o wyższą świadomość  użytkowników języka polskiego.

W roku 2020 – ze względu na pandemię COVID-19 Organizatorzy proponują eliminacje
w formie online, życząc Uczestnikom pogłębienia umiejętności językowych poprzez obserwację polszczyzny w  najbliższym otoczeniu, analizę zgromadzonego materiału
i realizację jednego z wybranych tematów konkursowych.

Zapraszamy!